×
Hizmetlerimiz

FİNANSAL RAPORLAMA HİZMETLERİ;

Muhasebe mesleğinin en önemli temel taşlarından biri olan Bilanço, Gelir Tablosu ve diğer tablolar iş sahiplerinin ve yöneticilerin sıklıkla karşılaştığı zorluktur. Şirketlerin finansmanı açısından mali tablolar ve raporlar bankalar ekseninde önemli bir yol haritasıdır.

Mali Müşavirlik olarak finansal raporların doğru, güvenilir ve şeffaf olarak zamanında hazırlanması için yeterli donanıma sahip ekibi ile finansal raporlama hizmetlerini sunmaktadır.

Finansal raporlama hizmetimizdeki süreç;

Mali Müşavirlik Ofisi tarafından şirketinize atanan mali müşavirimizin gözetimi altında muhasebe kayıtlarının standartlara uyarak muhasebe sistemine işlenmesi veya işletilmesi;
Şirket yetkililerinin takvimine uyarak (haftalık veya günlük) kanuni defterlerin yorumlanarak kuruculara anlatılması;
Şirket faaliyet alanlarına göre giderlerin yapısal olarak ayrılması;
Finansman giderlerinin tahmini olarak şirket yetkilileri ile paylaşılması;
Satışlardan Etkilenen ve Etkilenmeyen Bilanço Kalemlerin ayrılması;
AR-GE giderleri, pazarlama satış ve dağıtım giderleri, genel yönetim giderlerinin ayrılması;
Şirketlerin satışlarının tahmin edilmesi ve diğer dönemlerde satışların tahmin edilmesi;
Öz kaynakların değerlendirilmesi ve yorumlanması;
Mali tabloların analizi ve yorumlanması;
Mali tabloların kullanım alanlarının yapılması;

 

İÇ KONTROL VE DENETİM SİSTEMİ HİZMETLERİ;

Günümüz şirketlerinde genellikle iç kontrol sisteminin düzenli ve sistematik olarak gerçekleştirilmesi şirket yöneticilerinin sorumluluğu açısından en önemli unsurların başında gelmektedir. İç kontrolün düzenli takibi şirket yetkililerinin suistimale uğramamaları açısından şirketlere büyük ışık tutan yol haritasıdır. Bu aşamada şirket yetkililerinin kendilerine sorması gereken en önemli soru “şirketimizi iyi niyetten nasıl koruyabiliriz?” olacaktır. Suistimallerin araştırılması yakın gelecekte başka sorunların önlenmesinde en etkin kaynak; iç kontrol sisteminin yenilikçi sistemlerle kurulması ve yönetilmesidir. Suistimal vakalarının etkin önlemlerle alınması, tüm çalışanlara önemli mesajlar verilerek gelecekte olabilecek ihtimalleri önlemekte caydırıcı kaynakların başında gelmektedir.

Mali Müşavirlik ekibi olarak uzmanlaşmış ekibimizle şirket yöneticilerine kapsamlı inceleme, önleme ve şirketlerin büyümesi aşamasında hizmetlerimizi sunmaktayız.

İç Kontrol hizmetimizdeki süreç;

Muhasebe kontrolü ile işletme varlıklarının korunması;
Muhasebe kontrolü ile yanlışlıkların ve yolsuzlukların önlenmesi;
Muhasebe kontrolü ile muhasebe bilgilerinin doğruluğunun ve güvenilirliğinin sağlanması;
Muhasebe kontrolü ile muhasebe bilgilerinin zamanında hazırlanmasının sağlanması;
Mevcut varlıkların belirli sorumluluk kayıtları ile karşılaştırılması, herhangi bir fark belirlendiğinde gerekli soruşturmaların yapılması;
Varlıkların ve belgelerin erişimi aşamasında yetkili personellerin sınıflandırılması;
Muhasebe işlemlerinin Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine uygun olarak şekilde kaydedilmesinin sağlanması;


 

KDV İADE HİZMETLERİ;

Türkiye’de yapılan mal ve hizmetler 3065 Sayılı KDV Kanunu gereği Katma Değer Vergisine tabidir. Katma Değer Kanununa göre mal ihracatı, ihraç kayıtlı teslimler, hizmet ihracatı, yolcu beraberi kapsamındaki teslimler, deniz ve hava taşımacılığındaki teslimler, Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflerinin teslimleri, kapsamındaki işlemler ve kanunda belirtilen diğer teslimler Türkiye’de ödenmiş olan KDV’den dolayı yapılan incelemeler sonrasında mükelleflere iade Vergi, SGK ve diğer kamu kurum borçlarından mahsup edilmek veya nakit alınmak suretiyle iade edilmektedir.

Mali Müşavirlik ekibi olarak şirketlerin finansmanı açısından önemlilik arz eden KDV İade sürecinde hizmetlerimizi sunmaktayız.

KDV İade Hizmet sürecimiz;

Katma Değer Vergisi iade sürecinde vergi idaresinin öngördüğü ve mevzuatta yer alan düzenlemeler çerçevesinde mükellef ve vergi dairesi arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi.
Nakden veya mahsuben iade işlemleri aşamasında raporlarının zamanında düzenlenmesi ve raporun sonuçlandırılması.
KDV iade tutarlarının tespiti ile iadeye esas listelerden indirilecek KDV listesi, Yüklenilen KDV listesi, satış faturaları listesi, gümrük beyanname listesi, hesaplama tablosunun sistem formatında hazırlanıp sisteme yüklenmesi.
KDV İade sürecinde Risk analiz raporlarında tespit edilen eksikliklerin giderilmesi;
Her iade türündeki KDV iadesindeki usul ve esaslarla, iadelerde dikkat edilecek hususlar ile özellikli durumlara ilişkin eğitimlerin verilmesi.